Tanácsok

Jogi útmutató

-1-

Mit nem lehet ugyanazon tengelyre felszerelni?

Tilos felszerelni ugyanarra a tengelyre, szimpla vagy ikerkerékre az alábbi gumiabroncsokat:

 • eltérő márkájú abroncsok,
 • eltérő méretű abroncsok,
 • eltérő használati kategóriájú abroncsok (országúti, speciális vagy havas útra kialakított gumiabroncsok (M+S jelzéssel),
 • A használati kategória az, ami számít, nem pedig a gumiabroncs mintázata,
 • különböző szerkezetű abroncsok (radiál vagy diagonál),
 • különböző sebességi indexű abroncsok,
 • különböző terhelési indexű abroncsok.

Tanácsok a biztonságos felszereléshez

Lehetséges ugyanazon tengelyre különböző mintázatú gumiabroncsokat felszerelni, amennyiben azok:

 • ugyanahhoz a márkához tartoznak,
 • ugyanolyan méretűek,
 • ugyanolyan szerkezetűek,
 • ugyanabba a használati kategóriába tartoznak,
 • ugyanazzal a sebességi indexszel rendelkeznek,
 • ugyanazzal a terhelési indexszel rendelkeznek.

A Michelin javasolja, hogy ugyanarra a tengelyre mindenképpen azonos mintázatú gumiabroncs kerüljön, valamint ikerkerekes kialakításban is azonos mintázatú abroncsok legyenek felszerelve.

A gumiabroncsok kopása

A gumiabroncs kerületén egyenletesen elosztott négy ponton mért barázdamélység a négy pont közül több mint egynél nem lehet egy milliméternél kisebb.

usure
 • A mintázatnak az abroncsok teljes futófelületén jól láthatónak kell lennie.
 • A védőövek nem látszódhatnak ki sem a mintázat felszínén, sem a mintázati csatornák alján
 • Ezen kívül, az abroncsok oldalfalán nem lehetnek mély sérülések (nem látszódhatnak ki az oldalfal gumirétege alól az övek).
 • Azokon a járműveken és utánfutókon, amelyek terhelés nélküli össztömege meghaladjaa 3,5 tonnát, az abroncs egymástól egyenlő távolságra eső 4 pontján mért  csatornamélység a 4 pontból maximum 1 ponton lehet kevesebb, mint 1 mm.
 • Azonos tengelyre szerelt 2 abroncs esetében a központi csatornákban mért mélység maximum 5 mm-el térhet el egymástól.

* a 6/1190. (IV. 12.) KőHÉM rendelet 36.§-a értelmében - utánvágásra vonatkozóan - nem szabad olyan gumiabroncsot használni, amelyen a bordázat közötti hornyokat  utólagos beavatkozással mélyítették, kivéve ha a gumiabroncsgyártó az utánvágást engedélyezi, ezt a gumiabroncson feltüntette, és az utánvágást a vonatkozó előírások megtartásával végezték.

A kopás ellenőrzése

A kopás ellenőrzését mindig a gumiabroncs több pontján is el kell végezni.
Ez az ellenőrzés történhet mélységmérővel vagy a futófelület kopásjelzőinek megfigyelésével (amelynek helyét, ha van ilyen az abroncson, az oldalfalon jelöli egy szimbólum).
Ha a kopás mértéke eléri a jogszabályban vagy műszaki előírásban meghatározott mértéket, a gumiabroncsot le kell selejtezni, és helyette újat kell felszerelni.
Amennyiben a normálistól eltérő kopás tapasztalható, vagy ugyanazon tengelyen lévő abroncsok eltérően kopottak, szakemberhez kell fordulni.

Utánvágott gumiabroncsok felszerelése

pneus-recreuses

* a 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet értelmében a nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbuszok kormányzott kerekei nem lehetnek felújítottak (utánvágott, újrafotózott)
* a 6/1190. (IV. 12.) KőHÉM rendelet 36.§-a értelmében - utánvágásra vonatkozóan - nem szabad olyan gumiabroncsot használni, amelyen a bordázat közötti hornyokat utólagos beavatkozással mélyítették, kivéve ha a gumiabroncsgyártó az utánvágást engedélyezi, ezt a gumiabroncson feltüntette, és az utánvágást a vonatkozó előírások megtartásával végezték.

Újrafutózott abroncsok felszerelése

A 2004. január 16-i új rendelet meghatározza a 109. sz. rendelet értelmében újrafutózott gumiabroncsok felszerelésére vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint:

Egységes felszerelés (újrafutózott-újrafutózott) ugyanazon a tengelyen:

Az újrafutózott gumiabroncsok azon jellemzői, amelyeknek azonosaknak kell lenniük:

 • az újrafutózó márkajelzése,
 • a gumiabroncsok mérete,
 • a gumiabroncsok szerkezete,
 • a sebességi index és a terhelési indexek a gumiabroncsok,
 •  használati kategóriája szerint.

TILOS ugyanazon tengelyre különböző márkajelzésű újrafutózott gumiabroncsok felszerelése, a karkasz márkájától függetlenül.

SZABAD ugyanolyan márkajelzésű újrafutózott gumiabroncsokat felszerelni, a karkasz márkájától függetlenül.

Új – újrafutózott vegyes felszerelés ugyanazon a tengelyen:

A homologizált VEGYES felszerelés ugyanarra a tengelyre csak abban az esetben lehetséges, ha:

 • Az újrafutózó márkajelzése és az új abroncs márkája azonos.
 • A karkaszok azonos márkába tartoznak (az új és az újrafutózott is).
 • Az ugyanarra a tengelyre felszerelt újrafutózott és az új gumiabroncsok jellemzőinek azonosnak kell lenniük, amelyek a következők:
  • a karkasz és az újrafutózás márkajelzése,
  • a gumiabroncsok mérete,
  • a szerkezet (radiál vagy diagonál),
  • a gumiabroncsok sebességi és terhelési indexe,
  • használati feltételek szerint (országút, terep, hó - M+S jelzés).

Újrafutózott teherabroncsokra vonatkozó korlátozások:

 • a 101/2003. (XII.23.) GKM rendelet értelmében a nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbuszok kormányzott kerekei nem lehetnek felújítottak (utánvágott, újrafutózott);
 • a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet emelt sebességhatárú autóbuszokra vonatkozóan, akként rendelkezik - 15. számú melléklet -, hogy a kormányzott kerekekre felszerelt gumiabroncs nem lehet felújított. Felújított gumiabroncs csak ikerkerekeknél vagy utánfutó tengelyen alkalmazható, feltéve, hogy az ENSZ-EGB 109. számú előírás szerinti jóváhagyással rendelkezik.
schema-legende

A jogszabályokban a gumiabroncs MINTÁZATÁRA vonatkozóan nincs említés. Így lehetséges ugyanazon tengelyre különböző mintázatú újrafutózott vagy új gumiabroncsokat felszerelni. A Michelin nem javasolja az ilyen típusú felszerelést.

(Figyelem! A mintázattal kapcsolatos használati feltételek ugyanazok: hivatkozás az M+S jelzésre).
A Michelin új és újrafutózott teherabroncsokat is gyárt.
A MICHELIN-újrafutózást (REMIX vagy RCX folyamat) kizárólag csak MICHELIN-karkaszra végzik.
Ennélfogva a MICHELIN által újrafutózott gumiabroncsok használhatók ugyanazon a tengelyen új MICHELIN gumiabroncsokkal.

Gumiabroncsok javítása

A gumiabroncs bármilyen javítását csak képzett szakemberrel végeztesse.
A javítás előtt mindig le kell szerelni a gumiabroncsot, és a gumiabroncs belsejét és külsejét szakembernek alaposan át kell néznie.
Nem minden sérülés javítható.

A gumiabroncsok élettartama

A gumiabroncsok különböző típusú anyagokból és kaucsukalapú összetevőkből állnak, amelyek jellemzői alapvető fontosságúak a gumiabroncs megfelelő teljesítményéhez.

Ezek a jellemzők idővel változnak.

Minden egyes gumiabroncs esetében ezek a változások számos tényezőtől függnek, mint például az éghajlat, tárolási viszonyok (hőmérséklet, páratartalom, helyzet stb.), használati feltételek (terhelés, sebesség, abroncsnyomás, a kerekek állapotából fakadó sérülések stb.), amelyeknek a gumiabroncs a használata teljes időtartama alatt ki van téve.

Ezek az öregedést befolyásoló tényezők változnak, így lehetetlen előre pontosan megmondani, hogy milyen hosszú lesz a gumiabroncs élettartama. Ez az oka annak, hogy a felhasználó által végzett rendszeres ellenőrzésén túl ajánlott a gumiabroncsot rendszeresen megvizsgáltatni képzett szakemberrel is, aki eldönti, hogy a gumiabroncs alkalmas-e a további használatra.

A használatba vételt követő 5 év után, vagy a gumiabroncs gyártásától számított 8-10 év után az ilyen ellenőrzést évente legalább egyszer végre kell hajtani.

Minél öregebb egy gumiabroncs, annál nagyobb a valószínűsége, hogy le kell cserélni a tároláshoz kapcsolódó öregedés és/vagy a használat, vagy az ellenőrzések során megállapított egyéb tényezők miatt.

Ezen ajánlások be nem tartása esetén csökkenhet a jármű teljesítménye, problémák léphetnek fel a jármű irányíthatóságával és/vagy a gumiabroncs nem megfelelő működése veszélyeztetheti a felhasználó vagy mások biztonságát.

A Michelin semmilyen esetben nem vonható felelősségre az utasításainak nem megfelelő használatból fakadó és/vagy ilyen használat során fellépő károkért.

Teherautókra vonatkozó téli szabályok

Ország A futómintázat mélysége Kötelező az M+S vagy 3PMSF jelölésű gumiabroncsok használata A hólánc használata A téli időszak meghatározása
Ausztria 5 mm (radiál)
6 mm (diagonál)
IGEN
Csak a meghajtott tengelyeken
Engedélyezett, legalább 2 mm mély mintázatú meghajtott abroncsokon. Teherautók: nov. 1 - ápr. 15. ; Távolsági buszok: nov. 1 - márc. 15.
Belgium 1,6 mm NEM Engedélyezett téli körülmények között  
Bosznia-Hercegovina 4 mm IGEN
Csak a meghajtott tengelyeken
Ha a gumikon nincs M+S / 3PMSF jelölés, akkor kötelező a járműben hóláncot, egy lapátot és egy zsák homokot tartan Nov. 15 - ápr. 15.
Horvátország 4 mm IGEN
Csak a meghajtott tengelyeken
Engedélyezett, ha nincs a gumikon M+S / 3PMSF jelölés. Minimum 4 mm. A téli körülmények meghatározása: az utak hóval/latyakkal/jéggel borítottak, vagy ilyen útviszonyok várhatók.
Csehország 5 mm IGEN
Csak a meghajtott tengelyeken
Engedélyezett, ha nincs a gumikon M+S / 3PMSF jelölés. Minimum 6 mm. Kötelező, amikor jelzőtábla írja elő. Nov. 15 - ápr. 30., vagy amikor jelzőtábla írja elő.
Dánia 1 mm NEM  Engedélyezett  
Finnország 1,6 mm NEM  Engedélyezett téli körülmények között  Szögelt abroncsok nov. 1 - márc. 31-ig használhatók.
Franciaország 1 mm NEM  Engedélyezett Szögelt abroncsok nov. 1-jét  megelőző szombattól március utolsó vasárnapjáig használhatók.
Németország 1,6 mm IGEN
Csak a meghajtott tengelyeken
Engedélyezett
Megengedett sebesség 50 km/h
A téli körülmények meghatározása: az utak hóval/latyakkal/jéggel borítottak, vagy ilyen útviszonyok várhatók.
Görögország 2 mm a meghajtott tengelyeken és 1,6 mm a többi tengelyen NEM   Kötelező a hólánc használata, amikor jelzőtábla írja elő. Kötelező a hólánc használata, amikor jelzőtábla írja elő.
Magyarország 1,6mm, ha az abroncsméret <750mm; 3mm ha az abroncsméret >750mm NEM  Kötelező a hólánc használata, amikor jelzőtábla írja elő  
Olaszország 1,6 mm NEM  Kötelező, amikor jelzőtábla írja elő, és a gumikon nincs M+S/3PMSF jelölés. Kötelező a hólánc használata, amikor jelzőtábla írja elő.
Koszovó 4 mm IGEN
Csak a meghajtott tengelyeken
Kötelező téli körülmények között A téli körülmények meghatározása: az utak hóval/latyakkal/jéggel borítottak, vagy ilyen útviszonyok várhatók.
Luxembourg 1,6 mm IGEN
Csak a meghajtott tengelyeken
  A téli körülmények meghatározása: az utak hóval/latyakkal/jéggel borítottak, vagy ilyen útviszonyok várhatók.
Macedónia 6 mm a meghajtott tengelyeken és 4 mm a többi tengelyen IGEN
 Minden tengelyen
Ha a gumikon nincs M+S / 3PMSF jelölés, akkor kötelező a járműben minimum 4 mm-es hóláncot, egy lapátot és egy zsák homokot tartani Nov. 15 - márc. 15.
Montenegro 4 mm IGEN
Csak a meghajtott tengelyeken 
Hólánc, lapát és egy zsák homok, amikor az utakat hó borítja Nov. 1 - ápr. 1.
Hollandia 1,6 mm NEM Nem engedélyezett   
Norvégia 5 mm IGEN(1)
Minden tengelyen, a felemelhető tengelyeken is
Engedélyezett. A tengelyek számától függően 3-7 pár hóláncot kell használni.  Nov. 15 - márc. 31.
Lengyelország  1,6 mm (3 mm távolsági buszoknál) NEM Kötelező a hólánc használata, amikor jelzőtábla írja elő Kötelező a hólánc használata, amikor jelzőtábla írja elő. 
Portugália 1 mm NEM Kötelező a hólánc használata, amikor jelzőtábla írja elő  
Románia 1,6 mm IGEN Engedélyezett a meghajtott tengelyeken  Nov. 15 - márc. 15. 
Oroszország 4 mm IGEN (1)
 Minden tengelyen(2)
Kötelező a hólánc használata legalább két meghajtott keréken, valamint a lapát is előírás. Nov. 1 - ápr. 1.  pas sur
Szerbia 4 mm IGEN
Csak a meghajtott tengelyeken
Kötelező a hólánc használata legalább két meghajtott keréken, valamint a lapát is előírás.  Nov. 1 - ápr. 1.
Szlovákia 3 mm IGEN
Csak a meghajtott tengelyeken
Engedélyezett, ha nincs a gumikon M+S / 3PMSF jelölés, vagy amikor jelzőtábla írja elő a használatát.  Nov. 15 - márc. 31.
Szlovénia 4 mm IGEN
Csak a meghajtott tengelyeken
Engedélyezett, ha nincs a gumikon M+S / 3PMSF jelölés. Minimum 3 mm  Nov. 15 - márc. 31.
Spanyolország 1,6 mm NEM Kötelező a hólánc használata, amikor jelzőtábla írja elő Az útviszonyoktól függően a hatóságok leállíthatják teherautó forgalmat.
Svédország 5 mm IGEN(1)
Csak a meghajtott tengelyeken 
Engedélyezett Dec. 1 - ápr. 1.
Svájc 1,6 mm NEM Kötelező a hólánc használata, amikor jelzőtábla írja elő  
Törökország 4 mm IGEN
Csak a meghajtott tengelyeken (3)
Engedélyezett Dec. 1 - ápr. 1.
Egyesült Királyság 1 mm NEM Nem kötelező Dec. 1 - ápr. 1.
Egyéb EU országok 1,6 mm NEM Kötelező a hólánc használata, amikor jelzőtábla írja elő Bizonyos országokban jelzőtáblákkal kötelezővé tehetik a hólánc, vagy a téligumik használatát.
(1) Kimondottan téli körülményekre szánt gumiabroncsok kellenek.
(2) Pótkocsi tengelyeken 2015-től.
(3) Pótkocsi tengelyeken a jövőben.
Csupán tájékoztató jellegű adatok, melyek a helyi szabályozástól függően megváltozhatnak.

E2 jelzés

A Michelin által gyártott gumiabroncsokat úgy terveztük, hogy megfeleljenek azon földrajzi területek vezetési körülményei között, ahol értékesíteni és használni fogják azokat. Európában a MICHELIN abroncsoknak az E2 jelzést kell viselniük, amely igazolja, hogy alkalmasak a következő országokban való vezetés körülményei között:

Albánia

Németország

Andorra

Ausztria

Belorusszia

Belgium

Bosznia-Hercegovina

Horvátország

Dánia

Spanyolország

Észtország

Feröer-szigetek

Finnország

Franciaország

Grúzia

Görögország

Grönland

Magyarország

Írország

Izland

Olaszország

Kazahsztán

Lettország

Liechtenstein

Litvánia

Luxemburg

Makedónia

Moldovai Köztársaság

Monaco

Norvégia

Hollandia

Lengyelország

Portugália

Románia

Egyesült Királyság

Oroszország

San Marino

Szerbia

Szlovákia

Szlovénia

Svédország

Svájc

Cseh Köztársaság

Ukrajna

Vatikán

FRT jelzés

Az "FRT" jelzés (amelyről hivatalosan az 54. szabály: "Jelölés 3.1.15" rendelkezik) a kifejezetten hordozó tengelyek számára tervezett abroncsokra vonatkozik (vontatott tengelyek abroncsai).

Ez a szabály minden Európa területén használt új abroncsot érint: ez azt jelenti, hogy az FRT jelzésű abroncsok csak hordozó tengelyen való használatra rendelkeznek jóváhagyással, és más tengelyre nem szerelhetők fel.

A Michelin semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlásaitól való eltérés következtében bekövetkező károkért.

Utánvágás

Fő európai szabályozások

Ország Utánvágott abroncsok felszerelésére vonatkozó korlátozások Teherabroncsok kivonása a használatból a kopástól függően (a téli használat kivételével)
Minimális mélység Megjegyzések
NÉMETORSZÁG 100 km/ó vagy e fölötti
sebességű távolsági buszok kormányzott
tengelyén tilos
1,6 mm  
AUSZTRIA Minden teherautó összes
kormányzott tengelyén tilos
2 mm  
BELGIUM Nincs 1,6 mm  
BULGÁRIA Minden teherautó összes
kormányzott tengelyén tilos
1,6 mm  
HORVÁTORSZÁG Nincs 1,6 mm  
DÁNIA Nincs 1 mm  
SPANYOLORSZÁG Nincs Nincs adat  
ÉSZTORSZÁG Nincs 1,6 mm  
FINNORSZÁG Nincs 1,6 mm  
FRANCIAORSZÁG Nincs 1 mm  
GÖRÖGORSZÁG Nincs 2 mm  
MAGYARORSZÁG Távolsági és helyi buszok
szimpla tengelyein tilos
5 mm 750 mm-nél nagyobb átmérőjű
abronccsal szerelt távolsági és helyi buszokon;
3 mm egyéb távolsági és helyi buszokon
1,6 mm egyéb járműveken
 
OLASZORSZÁG Nincs 1,6 mm  
LETTORSZÁG Nincs 1,6 mm  
LITVÁNIA Nincs 1 mm  
LUXEMBURG Nincs 1 mm pótkocsiknál
 1,6 mm teherautóknál
 
NORVÉGIA Nincs 1,6 mm  
HOLLANDIA Nincs Nincs adat  
LENGYELORSZÁG 100 km/ó-nál nagyobb
sebességű távolsági buszok
szimpla tengelyein tilos.
100 km/ó-nál nagyobb
sebességű távolsági buszokon
3 mm, egyéb járművön 1,6 mm
 
PORTUGÁLIA Nincs    
ROMÁNIA Nincs 1,6 mm  
OROSZORSZÁG Minden teherautó
kormányzott tengelyein tilos
2 mm távolsági és helyi
buszokon, 1 mm egyéb teherautókon
 
SZERBIA Nincs 2 mm  
SZLOVÁKIA Nincs 1,6 mm  
SZLOVÉNIA Nincs 1,6 mm  
SVÉDORSZÁG Nincs 1,6 mm Ikerkerék külső kerekén. Nincs
minimális mélység, kivéve télen.
SVÁJC Nincs 1,6 mm  
CSEHORSZÁG Távolsági és helyi buszok
kormányzott tengelyein tilos.
1,6 mm  
TÖRÖKORSZÁG Nincs 1,6 mm  
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Nincs 1 mm  
UKRAJNA Minden teherautó összes
kormányzott tengelyein tilos
2 m távolsági és helyi buszokon,
1 mm egyéb teherautón